Fredsarbete sedan 1907

Suomen Rauhanliitto - Finlands Fredsförbund verkar som takorganisation för över tio finländska fredsorganisationer. Medlemsföreningarna är av olika typer, bl.a Vapenvägrarförbundetet, Kristna fredsrörelsen eller lokala fredsorganisationer som Närpes Fredsförening : Helsingfors svenska Fredsvänner eller Emmaus Åland.

Man kan bli understödande medlem i Fredsförbundet.

Fredsförbundet är också aktiv medlem i International Peace Bureau (IPB), världens äldsta fredsorganisation.

Förbundet gör fredsarbete på olika plan , påverkar informerar och bl.a. bedriver fredsfostran genom Fredsskolan som grundades år 1998. Fredsskolan ordnar temadagar för skolelever och studerande. Verksamheten utvecklas av dramapedagoger.