Asevienti

Olemme koonneet tälle sivulle Suomen asekauppaan ja asevientivalvontaan liittyviä linkkejä.

Rauhanjärjestöjen kannanottoja ja tiedotteita asekaupasta

Suomen asevienneistä kantelu oikeuskanslerille (23.1.2018)
Rauhanjärjestöt Rauhanliitto ja Sadankomitea ovat tekivät tammikuussa 2018 kantelun valtioneuvoston oikeuskanslerille. Ne pyytävät oikeuskansleria tutkimaan, ovatko valtioneuvoston Patria Land Systemsille myöntämät asevientiluvat Arabiemiraatteihin lainmukaisia. 

Suomalaisia aseita Jemenin sodassa: Asevientilinjaukset otettava uudelleen tarkasteluun  (11.1.2018)
Norjalaislehden mukaan Patrian panssariajoneuvoja on käytetty Jemenin sodassa. Kyseessä vaikuttaa olevan Arabiemiraateille vuonna 2016 viedyt vaunut, joiden vientiluvan perumista Rauhanliitto ja Sadankomitea vaativat jo lähes kaksi vuotta sitten.

Asekaupan kasvattaminen Lähi-itään vastuutonta politiikkaa, sanovat rauhanjärjestöt (23.10.2017)
Ajatushautomo SaferGloben asevalvontaraportti kertoo, että Suomen asevienti on ollut noususuunnassa viimeisten 15 vuoden aikana. Siviiliaseiden ja sotatuotteiden vienti on euromääräisesti kaksinkertaistunut, ja vientimaiden lukumäärä on kasvanut. Vuoden 2016 suurin osa eli 62,7 % Suomen sotatuoteviennistä suuntautui Lähi-itään. Rauhanjärjestöt Rauhanliitto ja Sadankomitea pitävät aseviennin kasvattamista tyrmistyttävänä, varsinkin kun kasvua on tehty asevienneillä poliittisesti ongelmallisille, konfliktiherkille ja epädemokraattisille vastaanottajille.

Suomelta asevientilupa Jemenissä sotivalle Arabiemiraateille (11.7.2017)
Valtioneuvosto myönsi maanantaina 10.7.2017 suomalaiselle Robonic-yhtiölle puolustustarvikkeiden vientiluvan Yhdistyneisiin arabiemiirikuntiin ulkoasiainministeriön vastustavasta lausunnosta huolimatta. "Suomen olisi ehdottomasti pitänyt noudattaa varovaisuutta ja evätä vientilupa, kuten ulkoasiainministeriö esitti", Rauhanliiton toiminnanjohtaja Laura Lodenius sanoo. 

EU hyväksyy aseteollisuuden rahoittamisen julkisilla rahoilla (1.12.2016)
Euroopan asekaupan vastaiseen verkostoon (ENAAT) kuuluvat rauhanjärjestöt ovat todella huolissaan puolustustutkimusta koskevan valmistelutoimen hyväksymisestä EU:ssa. Suunnitteilla on yli 100 miljoonan investoinnit aseteollisuuteen lähivuosina, ja vielä miljardien satsaukset ensi vuosikymmenellä.

Lausunto Suomen puolustusmateriaaliviennistä (27.10.2016)
Asevienti on aina poliittista ja siksi luvanvaraista, Rauhanliitto ja Sadankomitea toteavat lausunnossaan. Aseiden ja niiden osien vienti konfliktialueille, ihmisoikeuksia loukkaaviin tai autoritäärisiin valtioihin lisää epävakautta, ei vakautta. Suomen pitää jatkossa toteuttaa tiukempaa ja konflikteja estävää asekauppapolitiikkaa. Aseviennissä Suomen tulisi profiloitua EU:n keskilinjan sijaan tiukan ihmisoikeuslinjan kärkimaana.

Rauhanjärjestöt asevalvontaraportista: Suomen on lopetettava asekauppa sotaa käyviin maihin (23.10.2016)
Rauhanjärjestöt Rauhanliitto ja Sadankomitea ovat huolissaan Suomen aseviennistä, joka kohdistuu aiempaa enemmän Euroopan unionin ulkopuolelle, erityisesti Lähi-itään. Rauhanjärjestöt vaativat, että Suomi pitää kiinni kansainvälisistä sopimuksistaan ja lopettaa asekaupan ihmisoikeuksia rikkovien ja sotaa käyvien maiden kanssa. Ajatushautomo SaferGloben julkaiseman Suomen asevalvontaraportin 2016 mukaan Lähi-idästä on tullut Suomen aseviennin kärkialue.

EU ja asekauppa: jäsenmaat kui pyromaanisia palomiehiä (10.5.2016)
Euroopan unioni laiminlyö asevientivalvontaansa, eurooppalaisten rauhan- ja erityisesti asevientikysymyksiä seuraavien järjestöjen ENAAT-verkosto kritisoi. Aseviennin raportoinnissa on puutteita: osa EU:n jäsenvaltioista ei raportoi asevientiään vaadittujen standardien mukaisesti, mikä tekee tilastojen vertailun ja kokonaisuuden hahmottamisen mahdottomaksi. Tästä huolimatta vuoden 2014 asevientitilastoista voidaan vetää huolestuttavia johtopäätöksiä.  "Yleisesti ottaen on hämmästyttävää, kuinka Suomi ja EU:n jäsenvaltiot voivat pitää räikeimmillään sotarikoksiin syyllistyviä maita hyvinä ja hyväksyttävinä asekauppakumppaneina” , Rauhanliiton toiminnanjohtaja Laura Lodenius toteaa.

Europarlamentti puoltamaan asevientikieltoa Saudi-Arabiaan (25.2.2016)
Enemmistö Euroopan parlamentissa asettui puoltamaan vaatimusta asekaupan jäädyttämisestä Saudi-Arabialle. Europarlamentaarikot ottivat kantaa äänestyksessä, jossa enemmistö asettui vaatimaan Jemenin konfliktin pikaista ratkaisemista. Suomen Rauhanliitto ja Suomen Sadankomitea kampanjoivat ratkaisun puolesta yhdessä lukuisten muiden eurooppalaisten rauhanjärjestöjen kanssa. 

Euroopan parlamentilta vaaditaan tiukkaa kantaa aseviennistä - äänestys 25.2. (24.2.2016)
EU:n jäsenvaltioiden ei pidä myöntää vientilupia millekään aseelle tai muulle sotatuotteelle, jota saatettaisiin käyttää Jemenin konfliktissa, eurooppalaiset rauhanjärjestöt vaativat. Kritiikki EU-maiden asekauppapolitiikkaa kohtaan on voimistunut viime aikoina eri puolilla Eurooppaa ja monissa maissa mietitään, voiko asevientiä Lähi-idän sotaa käyviin maihin sallia. Suomen Rauhanliitto ja Suomen Sadankomitea olivat tiiviisti mukana kampanjoinnissa, kun Euroopan parlamentti äänesti asevientikiellosta 25. helmikuuta 2016.

Rauhanjärjestöt: Asevientilupa Arabiemiraatteihin peruttava (3.2.2016)
Rauhanliitto ja Sadankomitea vaativat, että Patrialle marraskuussa 2015 myönnetty panssariajoneuvojen vientilupa Arabiemiraatteihin perutaan. Myös muut voimassa olevat asevientiluvat Lähi-idän sotaa käyviin, ihmisoikeuksia loukkaaviin ja autoritaarisiiin maihin on peruttava, eikä uusia lupia pitäisi toistaiseksi myöntää. 

Rauhanliitto ja Sadankomitea: On puututtava terrorismin syihin (1.12.2015)
"Terrorismin vastustamisessa olennaisessa asemassa on myös asekauppa. Aseiden myyminen Lähi-idän epädemokraattisille ja ihmisoikeuksia polkeville hallituksille ei ole oikea signaali "lännen" tavoitteista, päinvastoin. Lisäksi vaarana on, että aseita päätyy myös terroristijärjestöille", rauhanjärjestöt toteavat kannanotossaan.

Rauhanjärjestöt 23.10.2015: Rajat auki ihmisille ja kiinni aseilta
"Rauhanjärjestöt vaativat aseviennin lopettamista Lähi-itään ja muille konfliktiherkille alueille.  Asekauppa on merkittävä aseellisia konflikteja lietsova tekijä. Aseviennin suuri ongelma on, että vietyjen aseiden lopullista käyttäjää ei voida koskaan varmuudella tietää", Rauhanliitto, Sadankomitea ja Rauhanpuolustajat toteavat kannanotossaan.

Kansainvälinen asekauppasopimus astuu voimaan 24.12.2014 

Aseviennin kärkimaat viestittävät tuulen kääntymisestä maailmanlaajuisessa asekaupassa - ratifioivat asekauppasopimuksen (2.4.2014)

Järjestöt tekivät rikosilmoituksen mahdollisesta asevienti- ja säätelyrikoksesta (16.4.2013)

Asekauppasopimus (Arms Trade Treaty, ATT) hyväksyttiin / ATT resolution adopted / ATT antogs i New York (3.4.2013)

 

Linkkejä muille sivustoille