Turvallisuuspolitiikka

Rauhanliitto ja Sadankomitea tuottivat sarjan taustapapereita turvallisuus ja puolustuspoliittisesta selonteosta käytyä keskustelua varten.

Rauhanliiton ja Sadankomitean hallitusohjelmatavoitteet 2015 löydät täältä. Rauhanjärjestöjen hallitusohjelmatavoitteet pähkinänkuoressa:

 • Käynnissä oleviin konflikteihin ei ole sotilaallista ratkaisua.
  Tarvitaan enemmän voimavaroja sovittelu-, konfliktinratkaisu- ja
  rauhanrakentamistyöhön.
 • Suomen keskeisimmät turvallisuusuhkat liittyvät ilmastonmuutokseen sekä sosiaaliseen ja taloudelliseen kehitykseen.
 • Merkittävin riski Suomelle on tulo- ja hyvinvointierojen kasvu seurannaisvaikutuksineen.
 • Aseiden sijaan pitää panostaa kansainväliseen yhteistyöhön ja lisätä kehitysyhteistyö- ja ilmastorahoitusta.
 • EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa on kehitettävä ja syvennettävä.
 • Armeijan lisärahoituksesta on luovuttava.
 • Suomen ei pidä liittyä sotilasliitto Naton jäseneksi.

 

Kannanottoja

Hallituksen julkistettua vuoden 2009 selontekonsa järjestöt ottivat kantaa puolustusmäärärahojen nostoa vastaan. Kannanotossa huomautettiin, että laman alla sosiaaliturvan korottaminen on puolustusmäärärahoja ajankohtaisempaa. 

Rauhanliiton lausunnon eduskunnan ulkoasianvaliokunnalle löydät täältä.

Rauhanjärjestöjen varjoselonteko vuodelta 2004

Edellisessä varjoselonteossaan rauhanjärjestöt kritisoivat asevelvollisuutta, puolustumäärärahoja, miinapäätöstä sekä painottivat konfliktien ennaltaehkäisyn, siviilikriisinhallinnan tärkeyttä ja inhimillisen turvallisuuden konseptia. 

LiiteKoko
Taustapaperi: Nato606.92 Kt
Taustapaperi: asevelvollisuus644.62 Kt
Taustapaperi: kriisinhallinta657.85 Kt
Taustapaperi: puolustusmäärärahat667.86 Kt
Taustapaperi: rypäleaseet310.62 Kt
Rauhanjärjestöjen varjoselonteko 2004838.32 Kt
Rauhanliiton lausunto eduskunnan ulkoasiainvaliokunnalle44.65 Kt