Kriisinhallinta ja rauhanrakentaminen & EU ja rauha

Suomi on linjannut että on tärkeää vaikuttaa konfliktien rakenteellisiin ja muihin taustasyihin kansainvälisen yhteistyön kautta sekä löytää rauhanomaisia ratkaisuja itse konfliktitilanteisiin.

Rauhanliitto korostaa, että konflikteja tulee ennaltaehkäistä, etteivät ne pääse puhkeamaan väkivaltaisiksi. Liitto korostaa siviilikriisinhallinnan ja perinteisemmän rauhanturvaamistyön ensisijaisuutta eikä usko että sotilaallisella kriisinhallinnalla saavutetaan kestäviä tuloksia rauharakentamisessa, demokratian ja ihmisoikeuksien vahvistamisessa maailmalla. 

Nykyään puhutaan kansallisen turvallisuuden sijasta ennemminkin inhimillisestä turvallisuudesta ja sen edistämisen tarpeesta. Sitä toteutettaessa rauhanrakennus, kehitysyhteistyö, ihmisoikeustyö, kriisinhallinta kuin sosiaalipolitiikka ovat keskeisessä asemassa kestävän rauhan rakentamiseksi.

Lataa alan sanasto tästä

Rauhanliiton ja Sadankomitea julkaisivat vuoden 2009 turvallisuuspoliittiseen selontekoon liittyen taustapaperin inhimillisestä turvallisuudesta ja kriisinhallinnasta. Voit lukea sen täältä.

Kehitysyhteistyön, kriisinhallinnan ja rauhanvälittämisen rajapinnat kyselytutkimus
Rauhanliitto selvitti vuonna 2012 suomalaisten alan ammattilaisten näkemyksiä siitä, miten kehitysyhteistyö, rauhanrakentaminen ja kriisinhallinta yhdessä (ns. kokonaisvaltaisuus) onnistuvat ennaltaehkäisemään ja ratkaisemaan konflikteja. Voit ladata raportin tästä

Suomalaiset kansalaisjärjestöt rauhanrakentajina maailmalla
Laajan turvallisuuden verkosto WISE koordinoi tiedonvaihtoa järjestöjen ja eri toimijoiden kesken liittyen siviilikriisinhallintaan, rauhanrakentamiseen ja konfliktien ennaltaehkäisyyn. WISE on lokakuussa 2015 Kansalaisjärjestöjen konfliktinehkäisyverkosto KATUn ja Suomen ETY-yhdistyksen STETEn yhdistymisen pohjalle perustettu verkosto, joka yhdistää kansalaisjärjestöjä ja eduskuntapuolueiden edustajia.

EU ja rauha
Rauhanrakentaminen ja konfliktinehkäisy määriteltiin EU:n perustaviksi arvoiksi vuonna 2009 solmitussa Lissabonin sopimuksessa. Sen mukaan EU:n tarkoituksena on "edistää rauhaa, unionin arvioja ja kansojen hyvinvointia" sekä ehkäistä konflikteja ja vahvistaa maailmaanlaajuista turvallisuutta (artiklat 3.1 ja 21.2).

Rauhanliiton mielestä EU:ssa tulisi luoda viralliset rakenteet, joiden kautta rauhantyötä ja konfliktien ennaltaehkäisyä tekeviä järjestöjä kuultaisiin päätöksenteossa. Lisäksi järjestöjen työtä tulisi rahoittaa suoraan EU:n budjetista.

Järjestöjä EU:n suuntaan edustaa Euroopan rauhanrakentamisen toimisto (European Peacebuilding Liaison Office EPLO). Suomalaisten järjestöjen vastaava yhteistyötyöjärjestö WISE on sen jäsen ja Rauhanliitto osallistuu tätä kautta myös EPLO:n toimintaa.

Lue lisää Rauhanliiton aiemmista kannanotoista unioniin rauhanrakentajana EU ja rauha -verkkosivultamme.