Sotilas- ja varustelumenot

Maailman sotilasmenot 

Maailman sotilasmenot olivat vuonna 2016 noin 1686 miljardia Yhdysvaltain dollaria. Maailman sotilasmenot kääntyivät nousuun ensimmäistä kertaa vuosiin. Euroopassakin armeijoihin ja asevarusteluun käytetty rahamäärä kasvoi vuonna 2015.

Pienikin osa sotilasmenoihin käytettävästä rahasta auttaisi
merkittävästi maailmanlaajuisten ongelmien ratkaisemisessa. Esimerkiksi
vain prosentilla globaaleista sotilasmenoista katettaisiin koko maailman
humanitaarisen avustustyön rahoituksen tarve eli 20,1 miljardia
dollaria. (Lähde: UN OCHA) Voit lukea Rauhanliiton ja Sadankomitean kannanoton aiheesta täältä.

Hyvä tietolähde varustelukysymyksiin ja maailman
sotilasmenoista on Tukholman kansainvälisen rauhantutkimusinstituutti
SIPRI:n vuosiraportti. Katso myös saman laitoksen tietokanta varustelumenoista.

Suomen varustelumenot

Suomen sotilasmenot olivat vuonna 2016 noin 3,25 miljardia Yhdysvaltain dollaria (eli noin 3 miljardia euroa). Siprin laskujen mukaan Suomi käytti sotilasmenoihin noin 587,7 dollaria kansalaista kohti. Maailman militarisoitumista mittaavalla BICC-indeksillä Suomi on sijalla 22.

Suomen puolustusmenot ovat kasvaneet huomattavasti viimeisen reilun 15 vuoden aikana. Kustannusten kasvu on aiheutunut kahden raiteen politiikasta, eli halusta ylläpitää aluepuolustusta ja laajaa asevelvollisuusarmeijaa samalla kun aseistusta uudistetaan ja varustetaan moderneja valmiusjoukkoja. Lähitulevaisuuteen suunnitellut armeijan kalustohankinnat tulisivat kasvattamaan menoja huomattavasti. Yksin hävittäjähankinnat voivat maksaa Suomelle kymmeniä miljardeja euroja.

Asevarustelusta rauhan rakentamiseen

Rauhanliiton mielestä maailman ja Suomen pitäisi panostaa inhimilliseen turvallisuuteen ja rauhan rakentamiseen, ei asevarusteluun. Sen takiaosallistumme kansainväliseen sotilasmenojen leikkaamista vaativaan kampanjaan (Global Campaign on Military Spending).

Vuoden 2017 sotilasmenojen vastaisten toimintapäivien (18.-28.4.) tunnelmia eri puolilta maailmaa voit selata tästä:

GDAMS 2017 Actions from all the world

Pax-lehden artikkelit sotilasmenoista löydät täältä.

Rauhanliiton ja Sadankomitean taustapaperi aiheesta vuodelta 2009