Rauhanliitto 9.5.: Meidän on sanottava ei militarismille

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Euroopan unionissa juhlitaan 9.5. Eurooppa-päivää ja naapurissamme Venäjällä voittoa fasismista 70 vuotta sitten. Jos olemme jotain oppineet toisesta maailmansodasta, niin sen että sodan hinta on liian kallis. Kilpavarustelu ei tänäänkään tuo vakautta ja turvallisuutta, päinvastoin. Kansallinen uho ja militarismi ovat uhka, eivät ratkaisu.

Euroopassa puhaltavat jälleen kylmät tuulet. Sotilassaappaat marssivat tahdissa ja hävittäjiä lennätettään harjoittelun nimissä. Ensimmäisestä maailmansodasta, toisesta maailmansodasta ja kylmästä sodasta pitää ottaa opiksi niin EU:n jäsenmaissa kuin Venäjälläkin. Fasismille, natsismille, revansismille tai sen puolin militarismillekaan ei pidä antaa mitään tilaa ja kasvualustaa yhteisessä Euroopassamme.

Kylmän sodan retoriikkaan ja ajatteluun ei voida palata. Maailmaa ei enää voida jakaa etupiireihin tai blokkeihin. On aika todeta lopullisesti ettei varustelulla, aseilla, sotilasliitoilla tai sotaharjoitus-nokittelulla aidosti rakenneta vakautta ja rauhaa, eikä liioin ratkaista ristiriitoja ja konflikteja!

Miten sitten kansainvälisen politiikan väärinpelaajiin voidaan vaikuttaa? Voimapolitiikan ja vastakkainasettelun paluuseen liittyy nyt yhä selvemmin ”vastapuolen” demonisoiminen mielikuvatasolla.

Valitettavasti myös sanktioilla ja eristämisellä on historiassa hyvin harvoin saatu siihen poliittiseen ongelmaan ratkaisua, jota varten niihin on ryhdytty. Dialogia ja kontaktinpitoa on jatkettava eri tasoilla silloinkin kun ollaan erimieltä ja ollaan konfliktissa.

Yksi toisen maailmansodan jälkeinen saavutus on YK:n perustaminen ja se että YK:n peruskirja saatiin aikaiseksi. Valtioiden välinen sopimusrakenne ja kansainvälinen oikeus sitoo kaikkia. Hallitusten yhteistyöjärjestöjen rinnalla toimii merkittävä kansalaisjärjestöjen, talouselämän ja kulttuurin organisaatioiden verkosto. EU on merkittävin ylikansallinen toimija. Suomen ja eurooppalaisten pitää kaikin tavoin tehdä työtä, jotta YK saisi ne resurssit joita se työlleen tarvitsee ja sen arvovalta ainoana universaalina, kansainvälisenä ja legitiiminä foorumina jossa kiistat ratkaistaan, palautetaan. 

 

Suomen Rauhanliitto – Finlands Fredsförbund on rauhankysymysten asiantuntija ja yli kymmenen suomalaisen rauhanjärjestön kattojärjestö. Rauhanliitto edistää konfliktien ennaltaehkäisemistä, sovittelua ja rauhanrakentamista maailmassa. Se tukee YK:n työtä ja toimii kansainvälisissä kampanjoissa aseistariisunnan ja asekaupan tehokkaamman valvonnan puolesta.