Hiroshima-ilta Helsingissä 6.8. / Hiroshima-kväll i Helsingfors 6.8.

(program in English below)

Tunnelmallinen rauhantilaisuus Helsingissä, Töölönlahdella 6.8.2018 klo 21-22.30. 

Laskemme kynttilälyhdyt veteen Hiroshiman ja Nagasakin uhrien muistoksi ja ydinasevarustelun järjettömyyttä vastaan ja muistuttaaksemme rauhantyön tärkeydestä.

Vi lägger lyktor på vattnet till minnet av offren i Hiroshima och Nagasaki,och för att protestera mot vansinnet med kärnvapenupprustning och för att påminna om vikten av att arbeta för fred.

Puhujina / Talare:

Rauhanjärjestö Sadankomitean pääsihteeri
Generalsekreterare för De Hundras Kommitté
Anni Lahtinen

Pastori / Pastor
Kari Kanala

Kansanedustaja / Riksdagsledamot
Maarit Feldt-Ranta

Musiikista vastaa / För musiken står:

Näyttelijä, trubaduuri / Skådespelare, vissångare
Olli Ikonen
ja
Säestäjä / Ackompanjemang
Juha Mäntylä

Järj. / Org.:

Suomen Rauhanliitto - Finlands Fredsförbund
Svenska Fredsvänner i Helsingfors
Helsingin seurakuntayhtymä / Helsingfors kyrkliga samfällighet
yhteistyössä muiden rauhanjärjestöjen kanssa

Kynttilälyhtyjä / Ljuslyktor 2 €

*****

Hiroshima Evening

August 6, 2018 at 9 p.m.
Amphitheatre behind the Opera House

We light candles in memory of the victims of Hiroshima and Nagasaki, and to protest against the madness of nuclear deterrence and to remind of the importance of peace work.

Speeches by


Secretary General of The Committee of 100
Anni Lahtinen

Pastor
Kari Kanala

Member of Parliament
Maarit Feldt-Ranta

Music by

Actor, singer
Olli Ikonen with Juha Mäntylä

Arranged by:

Peace Union of Finland
Svenska Fredsvänner i Helsingfors
The Parish Union of Helsinki with other Peace Organisations

You can buy candles for 2 €