Tiedekulman Lounge 26.11.: Tekoälyn etiikka sodankäynnissä

Tekoälyn lisääntynyt käyttö sodassa herättää useita eettisiä
kysymyksiä. Parhaillaan kehitellään esimerkiksi yhä itsenäisemmin
toimivia asejärjestelmiä. Kuinka sodankäynnin etiikkaan vaikuttaisi
vaikkapa, jos vastuuta voimankäytöstä siirrettäisiin ihmisiltä
roboteille?

Aiheesta keskustellaan Tiedekulmassa maanantaina
26.11. klo 12 - 15. Puhujina kuulemme mm. filosofian professoria Antti Kauppista ja
kognitiotieteilijä Anna-Mari Rusasta. Paneelin vetää SPR:n oikeudellinen
neuvonantaja Jani Leino.

Tapahtuman järjestävät Sadankomitea, Rauhanliitto ja Helsingin yliopiston käytännöllisen filosofian tieteenala.

Tilaisuus järjestetään Helsingin yliopiston Tiedekulman Loungessa, Yliopistonkatu 4.