Rauhanjärjestöt ihmisoikeuspäivänä 10.12.: Oikeus rauhaan on ihmisoikeuksista tärkeimpiä

Ukrainassa jatkuvaan sisällissotaa muistuttavaan tilanteeseen on saatava loppu. Rauhanliikkeen tehtävänä ei ole asettua tukemaan Kiovan hallitusta tai maan itäosan separatisteja. Meidän pitää kuitenkin sanoa ei sovinismille, fasisimille ja väkivallalle riippumatta siitä, kuka sitä harjoittaa.

Emme myöskään saa hyväksyä kansainvälisen oikeuden loukkauksia.

Varsinkin Donbassin alueen tavalliset asukkaat ovat tahtomattaan joutuneet Ukrainan aseellisten selkkausten uhreiksi. Heitä tapetaan, heitä haavoitetaan, he ovat joutuneet pakenemaan. Juuri heillä on oikeus rauhaan.

Vaadimme aktiivisempia toimia heidän rauhansa puolesta.

Militaristissävytteinen keskustelu ja varustelupropaganda täyttävät jälleen kerran eetterin ja lehtien palstoja niin lännessä kuin idässäkin. Meidän ei pidä valita puolta kuviteltujen arvoyhteisöjen kuten "Yhdysvaltojen","Euroopan" tai "Venäjän" perusteella. Meidän on päästävä eroon ydinasevaltioiden johtamista sotilasliitoista.

Ellei rauha kelpaa arvoksi, ihmisoikeuksista tuskin kannattaa edes puhua.

Rauha, ihmisoikeudet ja vapaus kuuluvat yhteen.

Rauhanjärjestöjen puolesta:

Tarja Cronberg - Suomen Rauhanliitto / Finlands Fredsförbund / Peace Union of Finland,
Lea Launokari - Naiset Rauhan puolesta / Kvinnor för fred / Women for Peace in Finland
Anni Lahtinen - Suomen Sadankomitea / De hundras kommitté / Committee of 100
Anu Harju - Suomen Rauhanpuolustajat / Fredskämparna / The Finnish Peace Committee
Ulf Särs - Garantiföreningen för Finlands Fredsförbund rf (Fredsposten -lehti)