Rauhankasvatusta Rauhankoulussa

Rauhankoulu on perustettu vuonna 1998 tukemaan kouluja ja opettajia rauhankasvatustyössä.Rauhankoulu on perustettu vuonna 1998 tukemaan kouluja ja opettajia rauhankasvatustyössä.

Rauhankoulu-toiminta on suunnattu peruskouluille ja lukioille sekä kasvatusalan ammattilaisille. Rauhankoulu tarjoaa oppilaille globaalikasvatuksen toimintapäiviä, joiden aikana opitaan draama- ja osallistavien menetelmien avulla konflikteista, ihmisoikeuksista, YK:n kehitystavoitteista, globaaleista kehityskysymyksistä ja aktiivisesta kansalaisuudesta. Tarkoituksena on haastaa oppilaat pohtimaan rauhaa ja väkivallattomuutta omassa elämässään.

Toimintapäivät ovat kouluille ilmaisia. Helsingissä toimintapäivät järjestetään Pasilan Rauhanasemalla, muilla paikkakunnilla ohjaajat tulevat kouluihin.

Rauhankoulussa oppilaat käyvät läpi erilaisia konfliktitilanteita draamaharjoitusten avulla. He työstävät vaihtoehtoja väkivallan käytölle ja pohtivat, miten nämä kysymykset näkyvät yhteiskunnallisella ja maailmanlaajuisella tasolla.

Rauhankoulu-päivien ohjaamisesta vastaavat siihen kouluttautuneet ohjaajat, joilla on joko opetus- ja kasvatusalan tai teatteri-ilmaisun koulutustausta. Ohjaajaverkosto kehittää aktiivisesti rauhankasvatuksen menetelmiä. Rauhankoulu järjestää koulutuksia sekä uusille että vanhoille ohjaajille.

Rauhankoulu tarjoaa globaalikasvatuksen täydennyskoulutusta opetus- ja kasvatusalan ammattilaisille sekä alan opiskelijoille. Koulutuksissa yhdistyvät globaalikasvatuksen sisällöt sekä osallistavan draaman työtavat. Koulutuksia toteutetaan vuosittain noin 15 - 20 eri puolilla Suomea.

Rauhankoulu pitää yhteyttä myös päättäjiin ja globaalikasvatuksen verkostoihin, jotta päätöksenteossa - eikä vain juhlapuheissa - huomioitaisiin rauhankasvatuksen tarvitsemat resurssit. Rauhankoulu kommentoi esimerkiksi suunnitelmia uusiksi opetussuunnitelmiksi ja oli osaltaan vaikuttamassa niiden sisältöön.

Katso myös Rauhankoulu