Ajankohtaista

Syyskokoukous 19.11. Tarja Cronberg jatkaa puheenjohtajana

Rauhanliiton syyskokous 19.11.2017 valitsi yksimielisesti Tarja Cronbergin jatkamaan Rauhanliiton puheenjohtajana vuonna 2018. Varapuheejontajiksi valittiin Helsingissä asuvat Risto Pontela sekä uutena toiseksi varapuheenjohtaksi Marianne Laxén.

Hallituksen jäseniksi valittiin kaudelle 2018-2019 Jaakko Ellisaari (Vantaa), Kaisa Kopsa (Helsinki), Jyrki Lappalainen (Helsinki), Folke Sundman (Helsinki) sekä Timo Virtala
(Lapinjärvi).

Hallituksessa jatkavat vuonna 2018 lisäksi

Seminaari 21.11. Helsingissä: Keinoäly sodassa ja rauhassa

Aika: tiistai 21.11. klo 14-17

Paikka: Tiedekulman Lounge-tila, 2. krs. (Yliopistonkatu 4, 00100 Helsinki)

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2018

Lausunto valtionvarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaostolle  

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2018

Talousarvion momentti 29.80.50